COVID-19-19 epidemijos prevencijos ir kontrolės metu dezinfekcinės priemonės tapo nuolatine žmonių gyvenimo dalimi.

COVID-19-19 epidemijos prevencijos ir kontrolės metu dezinfekcinės priemonės tapo nuolatine žmonių gyvenimo dalimi.Rinkoje yra daug įvairių dezinfekavimo priemonių, o produktų kokybė yra dar netolygi.Savivaldybės sveikatos ir šeimos planavimo priežiūros institutas, siekdamas užtikrinti dezinfekcijos priemonių sanitarinę kokybę, organizavo savivaldybės sveikatos priežiūros organizaciją dezinfekcijos priemonių gamybos įmonių ir padalinių daugiašakiai priežiūrai ir tikrinimui bei savalaikį mėginių ėmimo patikrinimą.
Ką sveikatos priežiūra padarė, kad užtikrintų sanitarinę dezinfekcijos priemonių kokybę?
Pagal vieningą Savivaldybės sveikatos komisijos dislokavimą, Savivaldybės sveikatos ir šeimos planavimo priežiūros institutas organizavo miesto sveikatos priežiūros institucijas, kad atliktų specialią dezinfekcijos priemonių priežiūrą ir patikrinimą nuo pat pradžių iki galo, kad dezinfekcijos produktai atitiktų sveikatos reikalavimai
Reguliavimo šaltinis
Pirmas žingsnis – griežtai kontroliuoti dezinfekcinių priemonių gamybą.Savivaldybės ir rajono sveikatos priežiūros institucijos atlieka visų dezinfekcinių priemonių gamintojų pilną aprėpties priežiūrą ir patikrinimą.Daugiausia dėmesio skiriama gamyklos aplinkai ir išdėstymui, sanitarinėms sąlygoms gamybos srityje, gamybos įrangai, medžiagų papildymui ir etikečių rankiniam valdymui, medžiagų laikymo sąlygoms, sanitariniam kokybės valdymui, įmonės personalo paskirstymui, dezinfekcijos produktų sveikatos ir saugos įvertinimui prieš parduodant ir kt. .
Terminalo atsekamumas
Antroji grandis – dezinfekcijos priemonių pardavimų kontrolė.Prižiūrėti ir tikrinti dezinfekcijos produktų verslo padalinius, sutelkiant dėmesį į tai, ar verslo padaliniai prašo galiojančių sertifikatų (dezinfekcijos produktų gamintojo sanitarinės licencijos, dezinfekcijos priemonių sanitarinės saugos įvertinimo ataskaitos ar sanitarinės licencijos naujiems dezinfekcijos produktams patvirtinimo dokumento), ar verslo padaliniai parduoda dezinfekavimo priemones su akivaizdžiais etiketės identifikavimo pažeidimais (pvz., nepilnas identifikavimas, nestandartinis pavadinimas, perdėtas efektyvumas, reklamavimo efektyvumas ir kt.) Ar parduoti dezinfekavimo priemones, kurios neturi įrodymų ir atsekamumo, ir kitus produktus, kurie pažeidžia sanitarinę kokybę dezinfekcijos priemonių arba pridedama neteisėtai.
Atsitiktinis patikrinimas
Trečioji grandis – atsitiktinis dezinfekcijos produktų mėginių patikrinimas.Jurisdikcijoje gaminamų ir eksploatuojamų dezinfekcijos priemonių mėginiai turi būti imami atsitiktine tvarka ir pateikiami patikrinimui, kad būtų laiku nustatyti galimi dezinfekcijos produktų keliami pavojai sveikatai.
Sveikatos priežiūros pareigūnai atlieka kasdienę dezinfekcijos priemonių gamintojų priežiūrą ir patikrinimą, specialią priežiūrą ir tikrinimą bei atsitiktinių mėginių ėmimo patikrinimus, siekdami užtikrinti dezinfekcijos priemonių sanitarinę kokybę nuo pat pradžių iki galo.


Paskelbimo laikas: 2022-09-27